ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΝΕΟ ΣΑΙΤ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΔΥΟ e-mail

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΔΥΟ E-mail voutos@hol.gr και voutospress@yahoo.gr

Περιμένουμε τις Παρεμβάσεις σας Γιατί ο Ενεργός Πολίτης είναι για ένα Καλύτερο Αύριο των Παιδιών μας


Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

«Ενημέρωση σχετικά με την τήρηση της διαδικασίας αποκομιδής κλαδεμάτων δένδρων, θάμνων κλπ καθώς και ογκωδών ή άλλων αντικειμένων»
Συνεχίζοντας την προσπάθεια του ο Δήμος μας, να διατηρήσει και βελτιώσει ακόμη περισσότερο την εικόνα του καθαρότερου νησιού και την νέα χρονιά, ενημερώνουμε τους Δημότες και κατοίκους της Κεφαλονιάς ότι όπως ρητά αναφέρεται και στα άρθρα 7-17, 5-10α, 13-4 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψης επί του πεζοδρομίου , σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο ή έξω από τους κάδους απορριμμάτων (χύμα), πάσης φύσεως υλικών κλαδεμάτων δένδρων, θάμνων κλπ καθώς οποιωνδήποτε ογκωδών ή άλλων αντικείμενων.

Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω καθορίζονται στο άρθρο 21 του ίδιου Κανονισμού (ΑΔΑ:ΒΕΖΛΩΕ5-ΟΗΕ) και ανέρχονται ανάλογα:

- σε 100€, 200€-500€, με διπλασιασμό σε περίπτωση υποτροπής.

Υπόλοιπα κοπής - κλαδέματος δένδρων, θάμνων, κλαριά κ.α , η ποσότητα των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 κυβικά (το ήμισυ της καρότσας φορτηγού ενός τόνου), συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωση τους, ενώ για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεση τους ακολουθείται η διαδικασία για τα ογκώδη αντικείμενα, η οποία γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας στα τηλέφωνα επικοινωνίας:
Για την Δ.Ε Αργοστολίου: 2671362601 και 2671026999.
Για την Δ.Ε Παλικής : 2671360907
Για την Δ.Ε Λειβαθούς: 2671361800
Για την Δ.Ε Ελειού Πρόνων: 2671361602
Για την Δ.Ε Σάμης: 2674360500
Για την Δ.Ε Ομαλών:2671086221
Για την Δ.Ε Πυλάρου:2674360220
Για την Δ.Ε Ερίσου:2674360300

Η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας, αποβλέπει σε άνετες και ανθρώπινες συνθήκες ζωής για όλους, πρέπει να στηρίζεται στην συνεχή συνεργασία των Δημοτών με τις Δημοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας και πρέπει να γίνει υπόθεση και φροντίδα του καθενός μας.

Ο Αρμόδιος Α/Δήμαρχος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΤΙΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ