ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΝΕΟ ΣΑΙΤ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΔΥΟ e-mail

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΔΥΟ E-mail voutos@hol.gr και voutospress@yahoo.gr

Περιμένουμε τις Παρεμβάσεις σας Γιατί ο Ενεργός Πολίτης είναι για ένα Καλύτερο Αύριο των Παιδιών μας


Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Μήνυμα πρόσκλησης στους επενδυτές Τι σημαίνει η παράταση του διαγωνισμού για τα πετρέλαια σε Ιόνιο και ΚρήτηΕλένη Στεργίου


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ανοίγει» το παιχνίδι των ελληνικών πετρελαίων με ρωσικές εταιρείες ο Λαφαζάνης

Δίμηνη παράταση στο διαγωνισμό για τα πετρέλαια σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη

«Στροφή» Λαφαζάνη στο διαγωνισμό χωρίς αλλαγές στους όρους Μήνυμα πρόσκλησης προς τους επενδυτές θέλει να στείλει η ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας με τη δίμηνη παράταση του διαγωνισμού για τα θαλάσσια οικόπεδα, επιδιώκοντας, μεταξύ άλλων, να εξαφανίσει την όποια... δημιουργική ασάφεια είχε αναπτυχθεί ως προς τη θέληση για εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και ως προς τους όρους της προκήρυξης -που τελικά παραμένουν οι ίδιοι.
Σήμερα, το υπουργείο ανακοίνωσε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το 2ο Διεθνή Γύρο Παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις 20 θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και Νότιας Κρήτης από 14 Μαΐου, στις 14 Ιουλίου 2015, ύστερα από απόφαση του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Επομένως, προχωρά ο διαγωνισμός, χωρίς να αλλάξουν τελικά οι όροι του γύρου παραχωρήσεων για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Το υπουργείο με αυτή την κίνηση προσδοκά στην επικείμενη σταθεροποίηση των τιμών πετρελαίου, η πτώση των οποίων αποθαρρύνει σε όλο το κόσμο για επενδύσεις στον κλάδο.

Ωστόσο, η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου θα αποτελούσε μια εξαιρετικά χρονοβόρο διαδικασία, τουλάχιστον έξι-οκτώ μηνών, γεγονός που ο υπουργός πληροφορήθηκε από τους συνεργάτες του, κάνοντας πίσω, δεδομένου ότι αυτό θα ανέκοπτε και το ζωηρό ενδιαφέρον εταιρειών.

Αν και το ενδιαφέρον εταιρειών για το διαγωνισμό παραμένει, ωστόσο έχει ατονήσει λόγω του κλίματος και έτσι η ελληνική πλευρά ελπίζει σε μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό στο επόμενο δίμηνο, μετά και την απόφαση του ΟΠΕΚ τον Ιούνιο για την παραγωγή του.

Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την επίσκεψη του Παναγιώτη Λαφαζάνη στη Μόσχα έχει πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων η πρόσκληση της ρωσικής πλευράς (ρωσικών εταιρειών) να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για τα ελληνικά οικόπεδα πετρελαίου, γεγονός που μπορεί να συνδέεται και με τη δίμηνη παράταση του διαγωνισμού.

Σχετικά με τις αλλαγές στις συμβάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ τόνιζε προεκλογικά ότι θα τροποποιηθεί ο νόμος 4001/2011 για τις έρευνες υδρογονανθράκων και θα αφορούσε το είδος των συμβάσεων με τους αναδόχους. Με απλά λόγια, προσδοκούσε το ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει στην κοινοπραξία εκμετάλλευσης και να έχει συμμετοχή στη διανομή της παραγωγής.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που είχε υιοθετήσει η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου, ο ανάδοχος είναι ο κύριος του κοιτάσματος και καθορίζονται ως υποχρεώσεις οι σταθεροί φορολογικοί συντελεστές. Όπως εξηγούν παράγοντες του υπουργείου, πριν τις υπογραφές με τους επίδοξους επενδυτές που θα αναδείξει ο διαγωνισμός, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για τα δικαιώματα στο Δημόσιο είτε με τη μορφή μετρητών είτε με τη μορφή πετρελαίου ή φυσικού αερίου κλπ.

Παράλληλα, το υπουργείο ΠΑΠΕΝ, όπως ανακοίνωσε, υπό το πρίσμα της νέας πολιτικής που εξήγγειλε η κυβέρνηση, διαμορφώνει και οριστικοποιεί το νέο θεσμικό πλαίσιο στους τομείς της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, το οποίο θα εφαρμοστεί στις διαγωνιστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν στο μέλλον.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:

i) Η οικονομική βιωσιμότητα του αιτούντος να διεξάγει έρευνα και, όπου προσήκει, εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις περιοχές ενδιαφέροντος.

ii) Η αποδεδειγμένη τεχνική ικανότητα και εμπειρογνωμοσύνη του αιτούντος.

iii) Η αποδεδειγμένη εμπειρία του εντολοδόχου στην εκτέλεση εργασιών έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής (εκμετάλλευσης) υδρογονανθράκων, ειδικά σε θαλάσσιες περιοχές μεγάλου και εξαιρετικά μεγάλου βάθους.

iv) Η ποιότητα του υποβληθέντος προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος εργασιών για την αξιολόγηση της πλήρους δυναμικής της περιοχής για την οποία κατατίθεται η αίτηση.

v) Η κατανόηση από τον αιτούντα του γεωλογικού περιβάλλοντος της γεωγραφικής περιοχής και ο τρόπος με τον οποίο ο επιλεγείς αιτών προτείνει τη διεξαγωγή αποτελεσματικής και ασφαλούς έρευνας υδρογονανθράκων.

vi) Η εμπειρία στην όρυξη γεωτρήσεων υπό την παρουσία υδροθείου.

vii) Η ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης προς συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις και προς επίτευξη της μέγιστης δυνατής περιβαλλοντικής επίδοσης, καθώς και η εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος σε περιοχές όπου ο τουρισμός είναι ανεπτυγμένος και μεγάλης οικονομικής σημασίας.

viii) Έμφαση θα δοθεί σε κάθε έλλειψη αποτελεσματικότητας και υπευθυνότητας ή σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης που έχει τυχόν επιδείξει ο αιτών ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από προηγούμενες παραχωρήσεις σε αυτόν.

Στοιχεία δημοπράτησης
- Πρόγραμμα ελάχιστων ερευνητικών εργασιών
- Οικονομική δέσμευση
- Μίσθωμα Ελληνικού Δημοσίου (Royalties)
- Ποσοστό αποσβέσεων (%)
- Αντάλλαγμα υπογραφής σύμβασης και αντάλλαγμα παραγωγής
- Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη
- Ποσοστό αποδέσμευσης της περιοχής (%)

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ