ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΝΕΟ ΣΑΙΤ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΔΥΟ e-mail

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΔΥΟ E-mail voutos@hol.gr και voutospress@yahoo.gr

Περιμένουμε τις Παρεμβάσεις σας Γιατί ο Ενεργός Πολίτης είναι για ένα Καλύτερο Αύριο των Παιδιών μας


Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Η Ανεξάρτητη Αρχή ''Συνήγορος του Καταναλωτή''
Επιστολή προς τις εταιρείες παροχής αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σχετικά με τη μη διακοπή παροχής κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας.
Η Ανεξάρτητη Αρχή ''Συνήγορος του Καταναλωτή'', κατόπιν τηλεφωνικών ερωτημάτων καταναλωτών-πολιτών, σύμφωνα με τα οποία, λόγω της τραπεζικής αργίας, δεν έχουν καταφέρει και δεν δύνανται να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς τους προς τις εταιρείες παροχής αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας απέστειλε χθες επείγουσα επιστολή προς τις κάτωθι εταιρείες και φορείς:

● ΔΕΗ Α.Ε.

●ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

●EΥΑΘ Α.Ε.

●Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

●Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.

●Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε.

●Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Στην επιστολή αυτή επισημαίνει ότι η διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής των κοινωφελών αγαθών και υπηρεσιών είναι πρωταρχικής σημασίας για την αξιοπρεπή, ασφαλή και υγιή διαβίωση των πολιτών-καταναλωτών, πολύ περισσότερο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Ζητά δε από τις Διοικήσεις των ως άνω εταιρειών να μην προχωρήσουν σε διακοπή παροχής, τουλάχιστον όσο διαρκεί η τραπεζική αργία, και να ενημερώσουν σχετικώς το κοινό.Συνήγορος του Καταναλωτή / Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή
Λ. Αλεξάνδρας 144 , Αθήνα 11471
Τηλ. 210 6460612 - 862 Fax:210 6460414

email:press@synigoroskatanaloti.gr

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ