ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΝΕΟ ΣΑΙΤ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΔΥΟ e-mail

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΔΥΟ E-mail voutos@hol.gr και voutospress@yahoo.gr

Περιμένουμε τις Παρεμβάσεις σας Γιατί ο Ενεργός Πολίτης είναι για ένα Καλύτερο Αύριο των Παιδιών μας


Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

 Θλιβερή παγκόσμια πρωτιά της Ελλάδας
στην κεντρική παιδική παχυσαρκία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής (Παρασκευή 16/10/2015) ανακοινώνονται τα στοιχεία για τις διαστάσεις του φαινομένου της Κεντρικής Παιδικής Παχυσαρκίας στην Ελλάδα.Σε μεγάλη πανελλαδική επιδημιολογική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εθνικής έρευνας για τη διατροφή & φυσική άσκηση προσδιορίστηκε ο επιπολασμός, αλλά και η σχέση των Διατροφικών Συνηθειών και της Φυσικής Δραστηριότητας με την Κεντρική Παιδική Παχυσαρκία. Η συγκεκριμένη μελέτη διενεργήθηκε από ερευνητική ομάδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με επικεφαλής το διατροφολόγο κ. Δημήτρη Γρηγοράκη, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Λάμπρου Συντώση και δημοσιεύθηκε στο έγκυρο διεθνές περιοδικό European Journal of Nutrition, τον Αύγουστο του 2015 (Grigorakis DA, Georgoulis M, Psarra G, Tambalis KD, Panagiotakos DB, Sidossis LS (2015). Prevalence and lifestyle determinants of central obesity in children. Eur J Nutr, Aug 2).

Σε ένα μεγάλο πανελλαδικό δείγμα 124.133 μαθητών (49,2% κορίτσια), τα οποία φοιτούσαν στην 3η (49.2%) και 5η τάξη (50.8%) των δημοτικών σχολείων της Ελλάδας (~91% των συνολικών μαθητών) με μέση ηλικία 9,9±1,1 έτη, προσδιορίστηκαν ο επιπολασμός της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας και οι συνήθειες του τρόπου ζωής (διατροφική συμπεριφορά και φυσική δραστηριότητα) που σχετίζονται με την κεντρική παιδική παχυσαρκία.

Σύμφωνα με την κατωφλικές τιμές που προτείνει ο IOTF για τις διάφορες κατηγορίες του ΔΜΣ και τον προσδιορισμό της τιμής του WHtR>0,5 (διεθνές κατωφλικό σημείο κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας), ο συνολικός επιπολασμός της κεντρικής παχυσαρκίας ήταν 33,4% επί του συνολικού δείγματος των μαθητών της μελέτης και ήταν σημαντικά υψηλότερος στα αγόρια παρά στα κορίτσια: 36% και 30,7%, αντίστοιχα p <0,001 (Πίνακας 1). Επιπλέον, η κεντρική παχυσαρκία ήταν παρούσα στη συντριπτική πλειοψηφία των παχύσαρκων παιδιών (δηλαδή 95%), σε περισσότερα από τα 2/3 των υπέρβαρων παιδιά (δηλαδή 69.5%) και σε 12,0% αυτών με φυσιολογικό βάρος. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός (Σχήμα 2) ότι το 75% των υπέρβαρων αγοριών πληροί το κριτήριο για κεντρικού τύπου παχυσαρκία σε σύγκριση με το 64% των υπέρβαρων κοριτσιών (p<0,001). Τα αγόρια εξακολουθούσαν να κατέχουν την πρώτη θέση και στην κατηγορία των παχύσαρκων, η διαφορά όμως δεν ήταν τόσο εμφανής (96,3% έναντι 93,5%, p=0,01). Και στα δύο φύλα, ο WHtR συσχετίζεται ισχυρά με το σωματικό βάρος (αγόρια: r=0,62, τα κορίτσια: r = 0,52, και τα δύο p<0,001) και τον ΔΜΣ (αγόρια: r=0.76, τα κορίτσια: r=0,72, και τα δύο p <0,001).

Πίνακας: Δεδομένα αναλογίας Μέσης προς Ύψος (WHtR) και επιπολασμός κεντρικής παχυσαρκίας σε Αγόρια και Κορίτσια.

Σύνολο

Δείγματος (n=124.113)

Αγόρια

(n=63.064)

Κορίτσια

(n=61.049)  p *

Αναλογία μέσης προς ύψος (WHtR)

0.48 ± 0.09

0.49 ± 0.06

0.47 ± 0.1

<0.001


Επιπολασμός κεντρικής παχυσαρκίας (%)

33.4

36.0

30.7

<0.001


*p-τιμές που προκύπτουν από το chi-square test του Pearson για τις κατηγορικές μεταβλητές και t-test των μαθητών για τις συνεχείς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διαθέσιμες ερευνητικές πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό των παιδιών με κεντρική παχυσαρκία. Συγκεκριμένα, οι πέντε πρώτες χώρες στην παγκόσμια κατάταξη είναι: Ελλάδα με 33,4% (Grigorakis et al. 2015), Η.Π.Α. με 32,9% (Xi et al. 2014, ), Πορτογαλία με 23,8% (Albuquerque et al. 2012), Ισπανία με 21,3% (Schroder et al. 2014), Αυστραλία με 18,3% (Garnett et al. 2011).

Η χρωματική απεικόνιση των περιοχών της Ελλάδας σύμφωνα με τα ποσοστά συγκέντρωσης της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας περιγράφεται στον ακόλουθο χάρτη.

Διατροφικές συνήθειες και κεντρική παιδική παχυσαρκία

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας στη συνέχεια αξιολογήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες και τρόπος ζωής του συνόλου των μαθητών 3ης και 5ης τάξης, στρωματοποιημένων από την παρουσία της κεντρικής παχυσαρκίας. Τα παιδιά με κεντρική παχυσαρκία σε σύγκριση με εκείνα με μη-κεντρική παχυσαρκία ανέφεραν φτωχότερες διατροφικές συνήθειες, κυρίως όσον αφορά τη μείωση της συχνότητας κατανάλωσης πρωινού γεύματος, τη λιγότερο συχνή κατανάλωση μικρογευματιδίων και τη μειωμένη συνολική συχνότητα γευμάτων (όλα τα p<0,001). Διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων -αν και όχι τόσο ισχυρές- παρατηρήθηκαν επίσης σε άλλες διατροφικές συνήθειες, όπως η ποιότητα του πρωινού, των μικρογευμάτων και η κατανάλωση φρούτων - λαχανικών.

Σωματική δραστηριότητα και κεντρική παιδική παχυσαρκία

Τα παιδιά με κεντρική παχυσαρκία σε σύγκριση με εκείνα με μη-κεντρική παχυσαρκία ανέφεραν μικρότερη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, χαμηλότερη συχνότητα συμμετοχής σε ενεργά παιχνίδια και κυρίως υψηλή συμμετοχή σε καθιστικές δραστηριότητες (όλα τα p<0,001).

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της παρούσας έρευνας συγκαταλέγεται το υψηλό δείγμα των παιδιών που χρησιμοποιήθηκε και το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν μελετηθεί στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη μελέτη επίσης είναι μία από της πρώτες στον ελλαδικό χώρο που ερευνά διεξοδικά τη σχέση των διατροφικών συνηθειών, της φυσικής δραστηριότητας με την κεντρική παιδική κεντρική παχυσαρκία.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δείχνουν ότι σε συνέχεια των υψηλών ποστοστών της «γενικής» παχυσαρκίας στα παιδιά που παρουσιάζει η χώρα μας, ο επιπολασμός της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας είναι πολύ υψηλός μεταξύ των ελλήνων μαθητών.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη ακολουθήστε το σύνδεσμο: http://www.logodiatrofis.gr/-orac/2012-07-23-12-58-15/4094-thliveri-pagkosmia-prwtia-elladas-kentriki-paidiki-paxisarkiaΓια περισσότερες πληροφορίες:
Δημήτρης Γρηγοράκης
Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος BSc, MSc, PhD
Πρόεδρος Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας
Τηλ: 6944 331022Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2015 η Επιστημονική Ομάδα ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ διοργανώνει ολοήμερη διαδραστική εκδήλωση.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Εκδηλώσεις της Επιστημονικής Ομάδας ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 2015 (Παρασκευή 16/10)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 2015, η Επιστημονική Ομάδα «ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με επικεφαλής τον διατροφολόγο κ. Δημήτρη Γρηγοράκη, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, διοργανώνει ολοήμερη διαδραστική εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα: «Βελτιώνω τη διατροφή μου: Τρώω σωστά!»

Αναλυτικά:
Από το πρωί της Παρασκευής (16/10) οι ειδικοί της Επιστημονικής Ομάδας «ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με επικεφαλής τον Κλινικό Διαιτολόγο - Διατροφολόγο κ. Δημήτρη Γρηγοράκη θα βρίσκονται στον Πεζόδρομο της οδού Δελφών στο Κολωνάκι για να ενημερώνουν σχετικά με τα οφέλη της σωστής και ποιοτικής διατροφής στην υγεία μικρών και μεγάλων.
Ταυτόχρονα όλοι θα πληροφορηθούν για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιώσουν τη διατροφή τους, λαμβάνοντας δωρεάν το ειδικά σχεδιασμένο εγχειρίδιο «Ημερολόγιο Διατροφής».
Επίσης, θα υπάρχει ΔΩΡΕΑΝ καφές και προϊοντικά δείγματα για όλους τους επισκέπτες.
Το ίδιο βράδυ θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις εκλεκτών επιστημόνων. Μεταξύ άλλων μιλήσουν οι: Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης Πρόεδρος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, Σόφη Πασχάλη Γυμνάστρια, Δρ. Καλλιόπη Γκούσκου Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Στη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ανακοινωθούν για 1η φορά, ολοκληρωμένα ερευνητικά Επιστημονικά Δεδομένα* σχετικά με τις δραματικές διαστάσεις που λαμβάνει το φαινόμενο της Κεντρικής Παχυσαρκίας σε παιδιά και ενήλικες στην Ελλάδα.

*Τα στοιχεία προέρχονται από την πρόσφατη δημοσίευση του Δρ. Δ. Γρηγοράκη στο έγκυρο διεθνές περιοδικό European Journal of Nutrition.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της: Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ