ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΝΕΟ ΣΑΙΤ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΔΥΟ e-mail

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΔΥΟ E-mail voutos@hol.gr και voutospress@yahoo.gr

Περιμένουμε τις Παρεμβάσεις σας Γιατί ο Ενεργός Πολίτης είναι για ένα Καλύτερο Αύριο των Παιδιών μας


Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Πρέπει να αλλάξουν όλα

Είναι ευρύτερα γνωστό ότι το μέγεθος των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων αυξάνεται με αξιόλογους ρυθμούς. Η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς βιολογικών τροφίμων, σε τιμές λιανικής, εκτιμάται ότι είναι μικρό μέγεθος, αν αναλογιστεί κανείς ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς καλύπτεται από εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα. Αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων βιολογικών προϊόντων εξάγονται, στοιχείο θετικό για την εξωστρέφεια του κλάδου. Έτσι θα ήταν περισσότερο χρήσιμο να μην αναφερόμαστε πλέον στα χιλιάδες στρέμματα που καλύπτουν οι οργανικά καλλιεργούμενες καλλιέργειες, αλλά στο τελικό προϊόν, στο μερίδιο αγοράς τροφίμων.

Όταν δεν υπάρχει σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός στη έγκαιρη διάθεση και αξιοποίηση των διαθέσιμων κρατικών και κοινοτικών ενισχύσεων - πόρων για το σύνολο των δράσεων στα γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα (βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία, κλπ).

Όταν οι παραγωγοί αποσύρονται από τη βιολογική παραγωγή μόλις κλείσουν την πενταετία εξαιτίας του συστήματος πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων, που χαρακτηρίζεται σύνθετο, γραφειοκρατικό και υψηλού κόστους αφενός και αφετέρου οι ίδιοι παραγωγοί βρίσκονται συχνά πυκνά πολιορκημένοι μεταξύ των πιστοποιητικών φορέων και υφίστανται δυσάρεστες συνέπειες όταν αποφασίζουν να αλλάξουν την επιλογή τους, στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται επαρκώς από την συνεργασία. Όταν η αγορά των βιολογικών διατροφικών προϊόντων είναι περιορισμένη σε σύγκριση με άλλα κράτη.

Όταν το σύστημα ελέγχου χρήζει βελτίωσης ώστε να είναι περισσότερο αντικειμενικό.

Όταν κρίσιμοι τομείς εξαιρούνται των ενισχύσεων.

Τότε είναι προφανές ότι πρέπει να αλλάξουν όλα.

Οφείλουμε να δούμε από την αρχή το σύστημα της πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων, για να το καταστήσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικό και εναρμονισμένο με τα πρότυπα όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσανατολισμένο προς το τελικό προϊόν και τη διείσδυσή του στην αγορά.

Οφείλουμε όμως πάνω από όλα να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να πειστούν για τα οφέλη και τα θετικά αποτελέσματα της βιολογικής παραγωγής.

Δρ. Σπυρίδων Α. Θεοτοκάτος

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ