ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΝΕΟ ΣΑΙΤ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΔΥΟ e-mail

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΔΥΟ E-mail voutos@hol.gr και voutospress@yahoo.gr

Περιμένουμε τις Παρεμβάσεις σας Γιατί ο Ενεργός Πολίτης είναι για ένα Καλύτερο Αύριο των Παιδιών μας


Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Μια μεγάλη Επιτυχία του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ Γαλιατσατου Θεόδωρου με την παράταση που πέτυχε για δυο μήνες στα φορολογικά .
Αναλυτικά στο κείμενο που μας έστειλε ο κ Γαλιατσατος Θ

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ.
Τρύφωνας Αλεξιάδης, με την αριθ.1259/01-12-2015 Απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2589/Β΄/ 1-12-2015, δόθηκε παράταση στις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17-11-2015 στον Δήμο Λευκάδας και στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Συγκεκριμένα:

Παρατείνονται μέχρι και την 29-02-2016 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Λευκάδας και την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας – Ιθάκης και λήγουν ή έληξαν, από τις 17-11-2015 και μέχρι την 29-02-2016.

Παρατείνονται μέχρι και την 29-02-2016 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων, που λήγουν ή έληξαν από τις 17-11-2015 και μέχρι τις 29-02-2016. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, βεβαιωμένων οφειλών.

Αναστέλλεται μέχρι και την 29-02-2016 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Εκ παραδρομής δεν συμπεριλαμβάνεται ο Δήμος Μεγανησίου, στην προαναφερομένη Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμπεριληφθεί στις ευεργετικές διατάξεις και ο Δήμος Μεγανησίου, με νέα Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ