ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΝΕΟ ΣΑΙΤ

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 30η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 16 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση παραχώρησης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ληξουρίου (Βίλα Αντύπα) άνευ ανταλλάγματος (με χρησιδάνειο) προς το Σύλλογο Α.μ.Ε.Α. «ΥΠΕΡΙΩΝ»
Εισ: Κα Γενική Γραμματέας Κυριακή Νικολαΐδου
2. Έγκριση μελετών με τίτλους:
α) Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2016
Εισ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
β) Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισμού στα κτίρια των Δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Κεφ/νιας για το έτος 2016
Εισ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
γ) Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής υπαίθρου
Εισ: Α. Τμ. Παιδείας Πολιτισμού και Απασχόλησης
δ) Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Κεφ/νιάς και Ν.Π. Δ.Δ. για το έτος 2016
Εισ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
ε)Ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος αποτύπωσης σημείων αστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
Εισ: Δ/νση Προγραμματισμού
στ)Υποστήριξη Προγραμμάτων πληροφορικής «ΟΤΑ – GENESIS» και S.H.R.M.S. του Δήμου Κεφ/νιάς για το έτος 2016
Εισ: Δ/νση Προγραμματισμού
Έγκριση της αριθμ. 382/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ έτους 2015 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015»
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
Έγκριση της αριθμ. 383/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Επιβολή τέλους κοινόχρηστων χώρων οικ. έτους 2016 (άρθρο 72 παρ. 1ζ του Ν3852/10)»
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
Έγκριση της αριθμ. 384/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων Δανείων του Δήμου Κεφ/νιάς με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τις παρ. 1και 2 του άρθρου 81 Ν 4316/2014
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
Έγκριση δαπανών
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
Διαγραφές – Επιστροφές – Καταγγελία μισθώσεων
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
Έγκριση σύνταξης χρηματικού καταλόγου οφειλών, τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις επιχειρήσεις που έχουν μισθώσει χώρο εντός του Κρατικού Αερολιμένα Κεφ/νιάς «ΑΝΝΑ ΠΟΛΛΑΤΟΥ»
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
Έγκριση της αριθμ. 100/15 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015»
Εισ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης
Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κεφ/νιάς με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ετών 2015 - 2020
Εισ: Α/ Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος
Λήψη απόφασης για καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία (άρθρο 99 παρ. 6 του Ν. 1463/2006)
Εισ: Α/ Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος
Έγκριση των αριθμ. 129/2014, 16/2015, 102/2015, 99/2015, και 111/2015 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) σχετικές με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Εισ: Α/ Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος
Έγκριση της αριθμ. 24/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)
Εισ: Α/ Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος
Παραχώρηση Δημοτικού Καταστήματος Ληξουρίου για την διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας
Εισ: Πρόεδρος Δ.Σ. κος Γ. Παπαναστασάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ