ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΝΕΟ ΣΑΙΤ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΔΥΟ e-mail

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΔΥΟ E-mail voutos@hol.gr και voutospress@yahoo.gr

Περιμένουμε τις Παρεμβάσεις σας Γιατί ο Ενεργός Πολίτης είναι για ένα Καλύτερο Αύριο των Παιδιών μας


Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο


Υποβολή δικαιολογητικών για νέους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου
O Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΑΠ) του Δήμου μας καλεί ενδιαφερόμενους – δικαιούχους, να υποβάλλουν αίτηση ώστε να επωφεληθούν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Δικαιούχοι είναι κατά προτεραιότητα δημότες και κάτοικοι του Δήμου μας που αδυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχει δωρεάν ποσότητες βασικών τροφίμων σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων (70), για το διάστημα έξι (6) μηνών, από Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2015.

Πιο συγκεκριμένα, για την ένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, μαζί με την αίτηση, απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών :
1. Φωτοντίγραφο του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει αυτή.
3. Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (εφόσον υπάρχει).
4. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημείωματος φορολογικής δήλωσης και του εντύπου Ε9.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης, πρέπει να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, θεωρημένη από την εφορία, όπου να βεβαιώνεται το παραπάνω.
5.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, η ΔΕΥΑΚ ή μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω το οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση κατοικίας.
6. Φωτοαντίγραφο Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας
Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της Βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό.
Κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση των αιτήσεων.
Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού προσέλευσης, όπως αποδείχθηκε από την εμπειρία μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους πως πέρα από το βασικό κριτήριο ένταξης που είναι το χαμηλό εισόδημα, θα δοθεί μεγάλη προεραιότητα σε αιτήσεις που οι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα, κοινωνικά και προβλήματα υγείας.
Για παράδειγμα προτεραιότητα θα δοθεί σε, μοναχικά άτομα με αναπηρίες που δεν παίρνουν σύνταξη ή επίδομα, ηλικιωμένα άτομα με χαμηλή σύνταξη χωρίς οικογενειακό περιβάλλον, οικογένειες με ανήλικα τέκνα όπου και οι δύο γονείς είναι άνεργοι και έχουν και σοβαρά προβλήματα υγείας, μονογονεικές οικογένειες με ανήλικα τέκνα όπου ο γονιός είναι άνεργος με κτλ.
Όσον αφορά στο εισόδημα, σε κάθε περίπτωση, το ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ, το ποσό αυτό θα αυξάνεται κατά 20%( 1200 ευρώ) για κάθε μέλος της οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τους ανασφάλιστους άπορους.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται μαζί με τη συμπλήρωση σχετικής έντυπης αίτησης στον ΟΚΑΠ, Λ. Βεργωτή 131, κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11.00-13.00. Υπεύθυνη κα Γαρμπή Κατερίνα.
Οι αιτήσεις της Παλλικής θα παραλαμβάνονται από την κα Γκοβάτσου Μαρία στα γραφεία του Βοήθεια στο Σπίτι, στο κτίριο του πρώην ΠΙΚΠΑ, στο Ληξούρι.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μπορούν να κατατίθενται από την Τετάρτη 17 Ιουνίου έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του ΟΚΑΠ
Μιχάλης Γάκης

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ